VILLKOR

Här hittar du information om köp-, leverans- och betalningsvillkor + retur & reklamation


TILLÄMPLIGHET

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen, och för företag - köplagen. Köplagen är, till skillnad från konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

 

BESTÄLLNING

Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vår webbutik här på yogagrossisten.se, förutom för utrikes kunder samt företagskunder. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

 

PRIS OCH FRAKTKOSTNADER

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avses direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser.

Våra priser (i SEK) för frakt som skickas till kund är:

  • 79 kr/20 kg inom Sverige
  • 109 kr/20 kg inom Danmark och Finland
  • 129 kr/20kg inom Norge

För ordrar över 20 kg debiteras ovanstående avgift per påbörjade 20 kg. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.


 BETALNINGSVILLKOR

Hos oss kan du betala på följande sätt:

  •  Kort, faktura och direktbetalning: Klarna checkout (endast privatkunder)
  •  faktura

Vi använder Klarnas webshopskassa där du väljer betalsätt efter att du lagt beställningen. Du kan betala antingen med faktura, dela upp betalningen per månad, med kort eller direkt via din internetbank; betala på det sätt som passar dig. Observera att fakturan skickas med e-post till dig från Klarna, så glöm inte att hålla koll på din mailbox. Om du inte betalar fakturan i tid tillkommer påminnelseavgifter och slutligen går fakturan vidare till Klarnas samarbetspartner, inkassobolaget Segoria.

Faktura vid order över telefon och e-mail 
För dig som lägger din order via telefon eller e-mail fakturerar vi via egen fakturatjänst. Ingen fakturaavgift tillkommer då. Vi utför kreditupplysning på alla fakturakunder och  förbehåller oss rätten att neka köp vid mindre god kreditvärdighet. Vi skickar fakturan till den av dig angivna e-postadressen så glöm inte att hålla utkik i din mailbox.

Vid underlåtelse att betala fakturan utgår en påminnelseavgift på 60 kr i samband för varje påminnelse som skickas ut. Dessutom tillkommer dröjsmålsränta på 18 procent för perioden sedan fakturan skulle varit betald. Påminnelser skickas via e-mail. Efter två påminnelser går ärendet vidare till inkasso. Vi skickar då ett inkassokrav med uppmaning om betalning. Om ärendet därefter inte betalas, ansöker vi om betalningsföreläggande hos kronofogden.


LEVERANSTIDER

Generellt ligger våra leveranstider på de varor vi har i lager på 1-3 arbetsdagar efter gjord beställning. Vi reserverar oss för externa omständigheter som kan få till följd att leverans kan komma att ske senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med köpvillkoren innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.


LEVERANSER OCH UPPHÄMTNING

Alla leveranser sker med av oss utvald speditör till uthämtningsställe så nära som möjligt till kundens hemadress alternativt direkt till kunden om kunden är tillgänglig under dagtid för leverans. Om så önskas, vänligen ange detta i kommentarsfältet i kassan. För närvarande använder vi oss av Bring, TNT och Posten (endast för varubrev under 1 kg) som speditörer. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. Bring levererar till det uthämtningsställe som är närmast beställaren, medan Posten levererar till din postlåda. Vid ej upphämtad leverans faktureras fraktkostnad samt en expeditionsavgift på 250 kr.


FÖRÄNDRING AV ORDER

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

 

AVBESTÄLLNING

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.

 

RETUR- OCH ÅNGERRÄTT

Som privatperson har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från mottagandet. Köparen står själv för returfrakten i enlighet med distansavtalslagen. Varan skall vara oanvänd och återsändas emballerad enligt våra instruktioner. För att göra en retur vänligen kontakta oss på support@yogagrossisten.se och meddela att du önskar göra en retur. Vi skickar dig därefter en personlig returkod som du använder i detta returformulär: Bring.se/retur Där skriver du sedan ut returetiketten, klistrar på den på emballaget och lämnar in på ditt närmaste utlämningsställe. 

Ny tillämpning i Distanshandelslagen medger att e-handlaren har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar det eventuella slitaget på varan eller värdeminskning vid öppnande/användande av varan som tillämpas vid retur.

Observera att företag EJ omfattas av distansavtalslagens ångerrätt. 


TRANSPORTSKADOR

Transportskador skall anmälas snarast efter mottagandet av varan. Vid synliga yttre skador på paket skall utlämningsstället/budet uppmärksammas på detta i samband med överlämnandet av varan. Kontakta oss på support@yogagrossisten.se för vidare instruktioner. Vid synliga/märkbara transportskador på varan ersätter vi varan med ny samt betalar returfrakt för det skadade godset.


REKLAMATION

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall dock göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter sex (6) månader skall köparen kunna påvisa att felet man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Vid reklamation gör vi en bedömning av varan. För att reklamera en vara skall felet anses vara ursprungligt. Om varan visar sig ha ett tillverkningsfel som kvalificerar sig för reklamation kommer Yogagrossisten att ersätta varan med likvärdig felfri vara alternativt betala tillbaka erlagt belopp för varan samt även täcka eventuella kostnader för returfrakten. Du kommer att få en särskild retursedel av oss efter att du har fyllt i returformuläret. Det är mycket viktigt att du kontaktar oss och får dessa uppgifter då vi inte kan spåra din retur annars. För att göra en reklamation, mejla till support@yogagrossisten.se

 

Vi följer Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och vid tvist som avgjorts av Allmänna Reklamationsnämnden förbinder vi oss förutsättningslöst att följa nämndens utslag. Du som konsument kan också vända dig till: ec.europa.eu/odr


SEKRETESS

Vi följer personuppgiftslagen (PUL) och lagrar endast uppgift som registrerats av kunden själv eller av vår personal i samband med lagd order. Vi förbinder oss att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Vi förbinder oss att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.

 

INFORMATION

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Färger kan upplevas olika på olika apparater beroende på varierande skärmupplösning. 

 

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.